Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι η εξέταση των μαθημάτων της κ. Καραμήτρου θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 07-02-2023 όπως ορίζεται στο πρόγραμμα της εξεταστικής.