ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την εξέταση των επί πτυχίω φοιτητών/τριών στα μαθήματα:

 

1. ΠΝΕ 220 Γνωστική Ψυχολογία Ι

&

2. ΠΝΕ 222 Ψυχολογία Κινήτρων

 

Η εξέταση και των δύο (2) μαθημάτων θα γίνει γραπτώς στο Αμφιθέατρο ΠΤΝ την Τρίτη, 7/2/2023 ώρα 15.00