Η αυριανή εξέταση των μαθημάτων της Αγγλικής Γλώσσας (8/9), μέσω ΜSTeams, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
– Αγγλική Ορολογία Ι: 18:00-19:30
– Αγγλική Ορολογία ΙΙ: 19:30-21:00
Οι κωδικοί των αιθουσών  θα ανακοινωθούν στο e-course.
Η Διδάσκουσα