Σας ενημερώνουμε ότι για το μάθημα «Εισαγωγή στην Πληροφορική και Εκπαίδευση – Νέες Τεχνολογίες» (ΠΝΥ302) του Α’ εξαμήνου (Επιλογής Υποχρεωτικό) θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις (προφορικά) την  Πέμπτη 9/9/2021 και ώρα 18:00 – 21:00 μ.μ. μέσω Teams. Η ύλη του μαθήματος υπάρχει στο ecourses του Πανεπιστημίου.

 

Ιωάννινα 1/9/2021

 

Ο Διδάσκων του μαθήματος

 

Ανακοίνωση Εξετάσεων Σεπτεμβρίου Εισαγωγή στην Πληροφορική και Εκπαίδευση – Νέες Τεχνολογίες