Τρόπος εξέτασης του μαθήματος “ΝΕ403α-Ηθολογία Βιολογία”