Σας ενημερώνουμε ότι για το μάθημα «Εκπαιδευτικά Προγράμματα με χρήση ΗΥ Ι» (ΠΝΥ305) του Γ’ εξαμήνου (Επιλογής Υποχρεωτικό) θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 την Τρίτη  7/9/2021 και ώρα 19:00 μ.μ. μέσω Teams. Η όλη του μαθήματος υπάρχει στο ecourses του Πανεπιστημίου. 

 

Ιωάννινα 1/9/2021

 

Ο Διδάσκων του μαθήματος

 

Ανακοίνωση Εξεταστικής Σεπτεμβρίου Εκπαιδευτικά Προγράμματα με χρήση ΗΥ Ι