Σας ενημερώνουμε ότι για το μάθημα «Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» (ΠΝΕ316) του Η’ εξαμήνου (Επιλογής Υποχρεωτικό) θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2021 την  Δευτέρα 6/9/2021 18:00 μ.μ.. Οι εξετάσεις (προφορικά) θα πραγματοποιηθούν μέσω teams και η ύλη του μαθήματος είχε αναρτηθεί στο teams.

Ιωάννινα 01/9/2021

Ο Διδάσκων του μαθήματος

 

Ανακοίνωση Εξεταστικής Σεπτεμβρίου Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης