ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στην Ψυχολογία»

Η εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στην Ψυχολογία» θα γίνει σε δύο ομάδες ως εξής:

 

1 η ομάδα: Οι φοιτήτριες/τες με αριθμό μητρώου (Α.Μ.) από 1594 έως και 8951

Δευτέρα, 6/2/2023, ώρα: 15.00 – 16.30

 

2 η ομάδα: Οι φοιτήτριες/τες με αριθμό μητρώου (Α.Μ.) από 8952 έως και 9129

Δευτέρα, 6/2/2023, ώρα: 16.30 – 18.00