Προφορικά θα εξεταστούν στο μάθημα “ΠΝΕ437 – Το Διεθνές Παραμύθι” όσες/όσοι ειδοποίησαν τον Δεκέμβριο, εξετάζονται προφορικά σε όλα τα μαθήματα και έχουν σχετικά χαρτιά. Η προφορική εξέταση θα γίνει την ίδια  μέρα με την γραπτή εξέταση του μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023 (Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 στην αίθουσα σεμιναρίων πρώτος όροφος). Παρακαλούμε να περιμένετε έξω από την αίθουσα σεμιναρίων ΜΟΝΟ όσες είστε για προφορικά στις 15.30 μ.μ.

 

Από τη διδάσκουσα