Τα μαθήματα του κ. Ράπτη θα ξεκινήσουν στις 14/02/2023 και στις 16/02/2023.
Παρακαλώ να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες στο ecourse.
ΠΕΤ602 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, Κωδικός εισόδου: music4
ΠΝΕ404 – ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, Κωδικός εισόδου: music2
Από τον διδάσκοντα