Τα μαθήματα της κ. Μ. Σακελλαρίου: “Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Κοινότητας” & “Προσχολική Παιδαγωγική – Σύγχρονες Διδακτικές Προτάσεις” θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου σύμφωνα με το πρόγραμμα.