Για την έναρξη των μαθημάτων του κ. Ράπτη παρακαλούμε να κοιτάξετε προσεχτικά τις ανακοινώσεις στο ecourse.
 
Οι κωδικοί των μαθημάτων είναι:
 
Δημιουργική μουσική αγωγή στην πράξη: music4
 
Σταθμοί στην Ιστορία της μουσικής και της μουσικής παιδαγωγικής: music2