Οι παραδόσεις στα μαθήματα του κ. Ζάραγκα «ΠΕΥ_200_Κινητική Αγωγή και Μάθηση» και «ΠΝΕ_601_Αναπτυξιακά Θέματα Κινητικής Μάθησης» για το εαρινό εξάμηνο 2022, θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 αντίστοιχα.

Ο Διδάσκων