Οι παραδόσεις στα μαθήματα του κ. Κούτρα «ΠΝΥ425-Αγωγή Υγείας Ι», «ΠΝΕ414-Στοιχεία Παιδιατρικής» και «ΠΝΕ422-Αγωγή Υγείας ΙΙ» για το εαρινό εξάμηνο 2022 θα ξεκινήσουν από τις 22-02-2022

 

Από το γραφείο του Διδάσκοντα