Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στα μαθήματα του κ. Σαρρή να εγγραφούν στα αντίστοιχα μαθήματα στο ecourse ώστε να λαμβάνουν τις σχετικές ειδοποιήσεις.

 

Ο διδάσκων

Δ Σαρρής