Για τα μαθήματα “ΠΝΥ201-Εισαγωγή στην Ψυχολογία” και “ΠΝΕ229-Θέματα Γνωστικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας: Αυτο-ρύθμιση – Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση”
η εξέταση των φοιτητών που είχαν διαγνωσθεί με COVID-19, εντός της εξεταστικής περιόδου, θα γίνει ως εξής:

“ΠΝΥ201-Εισαγωγή στην Ψυχολογία”
Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου και ώρα: 3.00 – 3.30 μμ.
Προφορική εξέταση στο γραφείο της κ.Παπαντωνίου

“ΠΝΕ229-Θέματα Γνωστικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας: Αυτο-ρύθμιση – Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση”
Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου και ώρα: 2.30 – 3.00 μμ.

Προφορική εξέταση στο γραφείο της κ.Παπαντωνίου
Από τη διδάσκουσα