Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/τες που παρέδωσαν εργασίες στα μαθήματα “ΝΥ508α – Εισαγωγή στις Εικαστικές Τέχνες” και “ΠΝΕ821 – Μορφές Εικαστικής δημιουργίας”, να πάρουν τις εργασίες τους τις επόμενες 15 ημέρες. Μετά το 15νθήμερο,  λόγω  έλλειψης αποθηκευτικού χώρου, οι εργασίες θα πεταχτούν.
Από τον διδάσκοντα