Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που παρακολουθούν τα μαθήματα του κυρίου Γιάννη Χρηστάκου  “Εισαγωγή στις Εικαστικές Τέχνες” και “Μορφές Εικαστικής Δημιουργίας” να ενημερωθούν σχετικά με τα εν λόγω μαθήματα από τις ανακοινώσεις που έχουν αναρτηθεί στο ecourse των μαθημάτων αυτών.
Από τον διδάσκοντα.