Τα μαθήματα της κ. Σοφού Διδασκαλία- Εφαρμογές Ι” και Συστηματική  Παρατήρηση στο Νηπιαγωγείο”  δεν θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 4 και Τετάρτη 5 Οκτωβρίου,  λόγω ασθένειας της Διδάσκουσας.