Οι διαλέξεις των μαθημάτων «Εισαγωγή στην Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία» και «Ελληνική Γλώσσα και Μέσα Ενημέρωσης: Εκπαιδευτικές εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο» θα ξεκινήσουν την Τρίτη 10/10 και την Τετάρτη 11/10 αντίστοιχα.

Από το Γραφείο της Διδάσκουσας