Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων στο πλαίσιο του μαθήματος “ΠΝΕ422 – Αγωγή υγείας ΙΙ”