Ανακοίνωση κωδικού Αίθουσας Εξετάσεων για τους φοιτητές Επί Πτυχίω στα μαθήματα “ΠΝΕ229 Θέματα Γνωστικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας: Αυτο-ρύθμιση – Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση”, “ΠΝΕ222 – Ψυχολογία Κινήτρων” και “ΠΝΕ220 – Γνωστική Ψυχολογία Ι”