ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οδηγίες εξέτασης για την εμβόλιμη εξεταστική των Μαθημάτων

  1. Διδακτική των Εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο Ι (ΠΝΕ 148)_ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Η ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος είναι η 11η Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει σε 1 ομάδα εξέτασης.

Τον κωδικό για την ομάδα εξέτασης θα τον δείτε στη σχετική ανακοίνωση στο ecourse.

Το μάθημα δεν έχει κλειδί εγγραφής.

 

  1. Το Μουσείο ως χώρος εκπ/σης στις Φ.Ε. και την Τεχνολογία εμβόλιμη εξεταστική (ΠΝΕ 137)_ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Η ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος είναι η 11η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει σε 1 ομάδα εξέτασης.

Τον κωδικό για την ομάδα εξέτασης θα τον δείτε στη σχετική ανακοίνωση στο ecourse.

Κλειδί εγγραφής: Mouseio2019-2020

 

Καλή επιτυχία!