Ανακοίνωση Διδάσκοντα για εξετάσεις επί πτυχίω Εισαγωγή στην Πληροφορική και Εκπαίδευση – Νέες Τεχνολογίες