Στο πρόγραμμα της εμβόλιμης εξεταστικής Ιουνίου 2021 το μάθημα “Το Διεθνές Παραμύθι – ΠΝΕ 437”  θα εξεταστεί ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ μέσω ΜS ΤΕΑΜS στις 8 Ιουνίου ώρα 4 μμ.  Παρακαλείσθε να είστε στο περιβάλλον του ΜS Τeams δέκα λεπτά νωρίτερα ώστε να σας καλέσω και να σχηματιστεί η ομάδα με όσες/ους έχουν δηλώσει να εξεταστούν στο μάθημα.
H διδάσκουσα