Ειδοποίηση
Σχ με Εξεταστική Σεπτέμβρη 2020 Μάθημα To γένος/φύλο στην Παιδική Λογοτεχνία
1. Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει γραπτά. Ο βαθμός σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών είναι 80% γραπτή εξέταση και 20% βαθμός για Προαιρετική εργασία.
2. Αν θέλετε να σας συνυπολογιστεί ο βαθμός της Υποχρεωτικής και της Προαιρετικής  εργασίας στο μάθημα  Το Γένος/Φύλο στην Παιδική Λογοτεχνία  θα χρειαστεί να την ανεβάσετε στο E-course του μαθήματος. Προθεσμία μέχρι την ημέρα της εξέτασης του μαθήματος στην εξεταστική Σεπτέμβρη.
3. Στο Ε-course για να ανεβάσετε εργασία. Πηγαίνετε στο θέμα 1 θα βρείτε δυο φάκελα Από Α-Κ και από Λ-Ω. Βάζετε την εργασία σας με βάση το επίθετό σας αλφαβητικά. Στο αρχείο της εργασίας που θα ανεβάσετε βάζετε το επίθετό σας το μητρώο σας Προαιρετική εργασία. Αν την έχετε κάνει με άλλο πρόσωπο και δίδετε και οι δυο στην εξεταστική του Σεπτέμβρη ανεβάζετε και οι δυο κάθε μία/ένας  με το επίθετό σας κλπ. Στην πρώτη σελίδα χρειάζεται να αναγράφετε όλα τα στοιχεία σας και τον τίτλο του μαθήματος όπως και με ποια/ποιο έχετε κάνει την εργασία σας. ΠΡΟΣΟΧΗ για τις Υποχρεωτικές εργασίες/ασκήσεις  δημιουργείτε για όλες ένα μόνο αρχείο. Τις βάζετε όλες μαζί σε ένα αρχείο. Με το επίθετό σας αριθμό μητρώου και μάθημα. Βάζετε τις Υποχρεωτικές εργασίες στον αντίστοιχο φάκελο. Χωριστά τις Προαιρετικές και χωριστά τις Υποχρεωτικές στον αντίστοιχο φάκελο.
Από τη διδάσκουσα