Η διάλεξη της Τετάρτης 2 Μαρτίου 2022 στο πλαίσιο του μαθήματος «Διαχείριση Σχολικής Τάξης – Συστημική Παρέμβαση» δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων των διδασκόντων. Η αναπλήρωσή του θα προγραμματιστεί για άλλη ημερομηνία.