Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος “Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση” ΠΝΕ 129 την Πέμπτη
1.12.2022 και ώρα 6:00-9:00 στο ΑΜΦ.
Το μάθημα της Δευτέρας 28.11.2022 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το επίσημο χειμερινό ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος, δηλαδή 6:00 – 9:00 στο ΑΜΦ.

Η Διδάσκουσα