Το μάθημα  Αγωγή Υγείας Ι  θα διδάσκεται από απόσταση,  μέσω του  ΤΕΑΜ OFFICE και με  ΚΩΔΙΚΟ 1pqs8tx , σύμφωνα με το ωρολόγιο Πρόγραμμα του Τμήματος

 

Κούτρας Βασίλης

Ιωάννινα, 30/03/2020