Το μάθημα “Θεωρία της Λογοτεχνίας” από την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020, θα γίνεται εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το Πρόγραμμα μαθημάτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (ώρες 12:0015:00).

Οι φοιτήτριες/τητές, έχοντας εγγραφεί στο ecourse του μαθήματος, για να συνδεθούν και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, θα χρησιμοποιήσουν τον κωδικό (σύνδεσμο εισαγωγής) που δίνεται στη σχετική ανακοίνωση στο ecourse.

 

Aπό τον διδάσκοντα.