Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 12.00-15.00 , θα γίνει η αναπλήρωση του μαθήματος  της Παρασκευής 5 Ιουνίου. Σας παρακαλώ επισκεφθείτε και την Ομάδα μας στο Microsoft Teams για περισσότερες πληροφορίες.
Ιωάννινα, 01-06-2020
 Η διδάσκουσα