΄Οσες/όσοι παρακολουθήσατε το μάθημα το Γένος/Φύλο στην Παιδική Λογοτεχνία
και σκοπεύετε να δηλώσετε το μάθημα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την κ.Σπανάκη στο e-mail: mspanaki@uoi.gr
στέλνοντας το μητρώο και το όνομά σας καθώς και το εξάμηνο φοίτησης.
Παρακαλούμε να παρακολoυθείτε το e-course στο οποίο από την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται κατανεμημένη η διαθέσιμη ηλεκτρονικά  βιβλιογραφία σχετικά με το εβδομαδιαίο μάθημα. Αν έχετε επιλέξει προαιρετική εργασία και θέλετε να επικοινωνήσετε με τη διδάσκουσα παρακαλούμε να στείλετε μήνυμα με τα ερωτήματά σας στο ηλ. ταχ. mspanaki@uoi.gr
Για επικοινωνία με την κ. Σπανάκη να χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ το ηλ. ταχ. του ΠΙ. Στέλνετε για ερωτήματα ατομικό μήνυμα και όχι απάντηση σε μηνύματα για ενημέρωση που έχετε λάβει τις προηγούμενες βδομάδες. Να ελέγχετε τακτικά το ηλ. ταχ. του ΠΙ για χρήσιμη επικοινωνία.Σε αυτό θα σας έρχονται χρήσιμες πληροφορίες για τη φοίτησή σας. Να ελέγχετε τακτικά το ηλ ταχ του ΠΙ. Θα σας αποστέλλονται χρήσιμες πληροφορίες.
Η διδάσκουσα
Ιωάννινα, 18-03-2020