Στο e-course Του μαθήματος έχει αναρτηθεί ο κωδικός σύνδεσης με Teams εξ αποστάσεως μάθημα.
Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές του μαθήματος να εγγραφούν στiς συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες  του μαθήματος. Με τον κωδικό για Τeams να εγγραφούν στην πλατφόρμα Microsoft Teams για να συνδεθούν με το μάθημα. Διαβάστε την Ανάρτηση για τα Πνευματικά Δικαιώματα που ισχύουν για τη χρήση της Πλατφόρμας Microsoft Teams για τα εξ αποστάσεως μαθήματα. Παρακαλούμε για εξ αποστάσεως σύνδεση  με μάθημα μέσω Teams δείτε τις σχετικές Οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΠΤΝ.
Το μάθημα ΠΝΕ 444 Το γένος/φύλο στη Παιδική Λογοτεχνία Β εξάμηνο θα αρχίσει μέσω Τeams την Τετάρτη 1 Απριλίου ώρα 3-6μμ σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΠΤΝ.
Η διδάσκουσα
Ιωάννινα, 26/03/2020