Το μάθημα Στοιχεία Παιδιατρικής θα διδάσκεται από απόσταση,  μέσω του  ΤΕΑΜ OFFICE και με  ΚΩΔΙΚΟ xl1c3od , σύμφωνα με το ωρολόγιο Πρόγραμμα του Τμήματος

 

Κούτρας Βασίλης

Ιωάννινα, 30/03/2020