Οι φοιτητές/τριες του ΠΤΝ του 2ου έτους που παρακολουθούν το μάθημα “Εφαρμοσμένη Στατιστική στην Εκπαίδευση”
μπορούν να μελετούν την ύλη του μαθήματος από το eCourse του Πανεπιστημίου μας με  τον τίτλο : Στατιστική Κοινωνικών Επιστημών
Λόγω των προβλημάτων με τον κορωνοϊό,  δεν θα γίνει  φέτος καμία έρευνα με ερωτηματολόγια αλλά,
όλοι οι φοιτητές θα ετοιμάσουν σε KAHOOT πέντε (5) ερωτήσεις για κάθε ενότητα του μαθήματος
(όπως αυτές παρουσιάζονται στο ecourse), μέχρι το τέλος Μαϊου 2020 και θα τις δώσουν στην διδάσκουσα όταν τους ζητηθεί με νεώτερη ανακοίνωση
Η διδάσκουσα
Ιωάννινα, 16/03/2020