Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έχουν δηλώσει ή πρόκειται να δηλώσουν το μάθημα

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΠΝΕ 304) 

να γραφτούν και στο ecourse του μαθήματος, ώστε να λαμβάνουν ενημερώσεις και ειδοποιήσεις σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος. Υπάρχει ήδη αναρτημένη σχετική ανακοίνωση στο ecourse.

H διδάσκουσα

Ιωάννινα, 31/03/2020