Το μάθημα «Η διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ξένης γλώσσας στη σύγχρονη (πρωτο)σχολική εκπαίδευση» θα προσφερθεί την Τρίτη 24/3 κανονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS, με ώρα έναρξης 3 το μεσημέρι, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα «Η διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ξένης γλώσσας στη σύγχρονη (πρωτο)σχολική εκπαίδευση» και «Γλωσσική αγωγή στο νηπιαγωγείο και επικοινωνιακή προσέγγιση» θα πρέπει να εγγραφούν στο e-course των αντίστοιχων μαθημάτων και να ανατρέξουν στις ανακοινώσεις, προκειμένου να δουν τον κωδικό συμμετοχής στα εξ αποστάσεως μαθήματα που θα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Τα μαθήματα θα προσφέρονται την προβλεπόμενη από το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας ημέρα και ώρα.

Από το γραφείο της διδάσκουσας

Ιωάννινα, 23-03-2020