Ειδοποίηση
Σχ με Εξεταστική Σεπτέμβρη 2020 Μάθημα Παιδική Λογοτεχνία
1. Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΠΤΝ. Ο βαθμός σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών είναι 80%  εξέταση και 20% βαθμός από Υποχρεωτική  Ομαδική εργασία.
2. Αν θέλετε να σας συνυπολογιστεί ο βαθμός της Υποχρεωτικής εργασίας στο μάθημα Παιδική Λογοτεχνία θα χρειαστεί να την/τις ανεβάσετε στο E-course του μαθήματος. Προθεσμία μέχρι την ημέρα της εξέτασης του μαθήματος στην εξεταστική Σεπτέμβρη.
3. Στο Ε-course για να ανεβάσετε εργασία. Πηγαίνετε στο θέμα 1 θα βρείτε δυο φάκελα Από Α-Κ και από Λ-Ω. Βάζετε την εργασία σας με βάση το επίθετό σας αλφαβητικά. Στο αρχείο της εργασίας που θα ανεβάσετε βάζετε τον αριθμό της ομάδας σας το επίθετό σας το μητρώο σας Υποχρεωτική Ομαδική εργασία. Αν την έχετε κάνει με άλλο πρόσωπο και δίδετε και οι δυο στην εξεταστική του Σεπτέμβρη ανεβάζετε και οι δυο κάθε μία/ένας  με το επίθετό σας κλπ. Στην πρώτη σελίδα χρειάζεται να αναγράφετε όλα τα στοιχεία σας και τον τίτλο του μαθήματος όπως και με ποια/ποιο έχετε κάνει την εργασία σας.
Από τη διδάσκουσα