Την  Παρασκευή 27/3, ώρα 9: 30πμ  θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μάθημα εξ αποστάσεως μέσω της microsoft Teams  με κωδικό r9333mz.
H διδάσκουσα
Αναστασία Κωστούλα
Ιωάννινα, 26/03/2020