Οι φοτήτριες/ ές που έχουν δικαίωμα να δώσουν το εαρινό εξάμηνο  Αγγλικά -Ορολογία 1 ( να το επιβεβαιώσουν από τη Γραμματεία) να μου στείλουν email με το όνομά τους και τον ΑΜ.
Η διδάσκουσα
Αναστασία Κωστούλα
Ιωάννινα, 27-05-2020