Για την Υποχρεωτική Ομαδική εργασία του μαθήματος χρειάζεται να δηλώσετε Ομάδα ανά δύο ή τρία άτομα.  Προθεσμία αποστολής της ομάδας σας με ονόματα και μητρώα έως 12 Φεβρουαρίου. Δηλώνετε στο e-mail: mspanaki@uoi.gr.
Η διδάσκουσα