Ανακοίνωση για τα εξ αποστάσεως μαθήματα

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν  το μάθημα:

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  (ΝΥ104Α)

του τρέχοντος εξαμήνου, να παρακολουθήσουν τις ανακοινώσεις για το μάθημα στο e–course. Στις ανακοινώσεις του μαθήματος έχουν αναρτηθεί και διατίθενται οι κωδικοί για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  Τα μαθήματα θα γίνονται κανονικά την αντίστοιχη μέρα και ώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Τ.Ν. και χρειάζεται οι φοιτητές να κατεβάσουν στον υπολογιστή ή στο κινητό ή στο τάμπλετ τους, το πρόγραμμα Microsoft 365 (οδηγίες στην κεντρική σελίδα Π.Ι.) και να εισέλθουν με τους αντίστοιχους κωδικούς στo παραπάνω μάθημα.

 

Η Διδάσκουσα

Δρ.  Παναγιώτα Στράτη

e-mail: lab.ped@uoi.gr

 

Ιωάννινα, 23-03-2020