Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/τες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής  Μορφές Εικαστικής Δημιουργίας – Εφαρμογές να ενημερωθούν για τον τρόπο διεξαγωγής του από το ecourse του εν λόγω μαθήματος.

Ο διδάσκων