Την Τετάρτη 21-10-20 ξεκινούν τα δια ζώσης εργαστηριακά μαθήματα. Λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθούν το μάθημα έχουν χωριστεί σε 2 τμήματα. Τα δια ζώσης μαθήματα θα γίνονται Τετάρτη 9:30 – 12:30. Για αναλυτικότερες  οδηγίες  και πληροφορίες σχετικά με τις ομάδες παρακαλώ ενημερωθείτε από τις ανακοινώσεις που υπάρχουν στο e-course του μαθήματος.

Από τον διδάσκοντα