Το μάθημα επιλογής του Ζ’ Εξαμήνου «Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο» είναι σεμιναριακού τύπου και ως εκ τούτου η συστηματική συμμετοχή είναι υποχρεωτική. Περιλαμβάνει εκπόνηση εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και παρουσίασή τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Ο αριθμός των φοιτητών και φοιτητριών που μπορούν να συμμετέχουν είναι περιορισμένος. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος , λόγω των ειδικών συνθηκών, ανέρχεται στα 12 άτομα.

Το μάθημα θα γίνεται δια ζώσης στην Αίθουσα Διδακτικής των Μαθηματικών (2ος όροφος) και εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS Teams (μέχρι το 35% των μαθημάτων).

Η πρώτη συνάντηση θα γίνει την Τετάρτη 14-10-2020 (18:00 – 21:00)

 

Από τη διδάσκουσα