Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-21, το μάθημα «Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τη Διδακτική της Ελληνικής ως 2ης Γλώσσας» (γ’ εξ.) θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-course.

Από τη Διδάσκουσα