Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/τες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα του Γ’ εξαμήνου “Εισαγωγή στις Εικαστικές Τέχνες – ΝΥ508α” να ενημερωθούν για τον τρόπο διεξαγωγής του από το ecourse του εν λόγω μαθήματος.

Ο διδάσκων