Τη Δευτέρα 19-10-20 ξεκινούν τα δια ζώσης εργαστηριακά μαθήματα. Λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθούν το μάθημα έχουν χωριστεί σε 11 τμήματα. Τα δια ζώσης μαθήματα θα γίνονται Δευτέρα 15:00-21:00, Τρίτη 15:00-21:00, Παρασκευή  15:00-19:30. Για αναλυτικότερες  οδηγίες  και πληροφορίες σχετικά με τις ομάδες παρακαλώ ενημερωθείτε από τις ανακοινώσεις που υπάρχουν στο ecourse του μαθήματος.

 

Από τον διδάσκοντα