Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία του Παιδιού-Ειδική Αγωγή» θα διεξάγεται για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα για τον κορωνοιό με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 23/03/2020. Η συμμετοχή στο μάθημα μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής:

α) Όσοι φοιτητές έχουν κατεβάσει την πλατφόρμα MicrosoftTeams που παρέχεται από το Office 365 (αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης παρέχονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ακόλουθο κωδικό για να συνδεθούν  στο μάθημα: 7aa6pil

β) Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συνδεθούν με διαφορετικό τρόπο θα χρησιμοποιήσουν τον σύνδεσμο:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4da1152d2209403dbb2899f235060e13%40thread.tacv2/conversations?groupId=608426bb-5463-4082-9699-807999252738&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Παρακαλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν το ημερολόγιο στο MicrosoftTeams

 

Ο Διδάσκων

Δημήτριος Σαρρής

Ιωάννινα, 23-03-2020