Ειδοποίηση
Σχ με Εξεταστική Σεπτέμβρη 2020 Μάθημα Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία και τη Μικρή Ιστορία
1. Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει γραπτά. Ο βαθμός σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών είναι 80% γραπτή εξέταση και 20% βαθμός για Προαιρετική εργασία.
2. Αν θέλετε να σας συνυπολογιστεί ο βαθμός της Προαιρετικής εργασίας στο μάθημα  Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία και τη Μικρή Ιστορία θα χρειαστεί να την ανεβάσετε στο E-course του μαθήματος. Προθεσμία μέχρι την ημέρα της εξέτασης του μαθήματος.
3. Στο Ε-course για να ανεβάσετε εργασία.  Πηγαίνετε στο θέμα 1 θα βρείτε δυο φάκελα Από Α-Κ και από Λ-Ω. Βάζετε την εργασία σας με βάση το επίθετό σας αλφαβητικά. Στο αρχείο της εργασίας που θα ανεβάσετε βάζετε το επίθετό σας το μητρώο σας Προαιρετική εργασία. Αν την έχετε κάνει με άλλο πρόσωπο και δίδετε και οι δυο στην εξεταστική του Σεπτέμβρη ανεβάζετε και οι δυο κάθε μία/ένας  με το επίθετό σας κλπ. Στην πρώτη σελίδα χρειάζεται να αναγράφετε όλα τα στοιχεία σας και τον τίτλο του μαθήματος όπως και με ποια/ποιο έχετε κάνει την εργασία σας.
Από τη διδάσκουσα